Ruma 7

Wā Rāhui

Wenerei 8/9/21

Hei āpōpō ka huaki anō te kura. Me whakahoki mai i ngā iPapa, taura hiko me ngā kāri ki te kura.

Kua mutu ngā hui Zoom inaianei, engari kei te haere tonu ngā mahi kura ki Seesaw.

Me tango 📷o ō mōkai me o mahi i te wā rāhui. Whakaotia ngā mahi Matific hoki.


Mā te wā

Kōka Denise rāua ko Kōka PepeNEED ANY HELP?

Waea mai

Kōka Denise

0276751690 / 8648477

kokadenise@hiruharama.school.nz

Wātaka Wā Rāhui

Our Pānui

Choose your activity by clicking on the word

Nga Mahi

Click on the icons

  1. Download the Seesaw Class App

  2. Select "I'm a Student" and scan your QR Code

Download the

Matific Student App

  1. Open Te Pataka Pukapuka

  2. Choose your book